Formulář Odstoupení od Smlouvy

ZASÍLEJTE NA e-mail: virivkycom@gmail.com
Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):
Adresát:
Prodávající: Hydropool Spas, s.r.o.
IČ: 49444441
Se sídlem: Na vysočině 829, 10400 Praha – Uhříněves
Kontaktní místa:
Showroom Čechy: Hydropool Ateliér, Černokostelecká 34/58, 25101 Říčany Radošovice
Showroom Morava: Mezihoří 587, 76001 Zlín
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě …………
objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem
obdržel dne ………..
Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené
prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem
zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za
poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto
odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)

Přílohy:
Doklad o koupi

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu